LOGIN & DEMO
NYE EJERE
Konceptet

 

Temp_icon_scaled

Temperatur

Det er vigtigt for vores velbefindende, at vi opholder os i lokaler med passende temperatur: Vi skal hverken fryse eller have det for varmt. Om vinteren skal vi også tænke på energiforbruget, når vi stiller på termostaten.

Humidity_icon_scaled

Luftfugtighed

Hvis den relative luftfugtighed er over 70 %, kan det være skadeligt for mennesker, materialer og bygninger. Tilsvarende er meget tør luft også til gene for mennesker, møbler og bygning.

CO2_icon_scaled

CO2 niveau

Vores ydeevne påvirkes negativt ved forhøjede CO2 niveauer, viser nye videnskabelige undersøgelser. Selv ved lave koncentrationer af CO2 påvirkes vores beslutnings- og indlæringsevner.

Sound_icon_scaled

Støj niveau

Støj er en vigtig indikator for, om det er behageligt at opholde sig i et lokale. For meget støj gør det sværere at arbejde koncentreret, og det kan medføre stress og hovedpine og i værste fald give tinnitus eller forringe hørelsen.

Vores indeklima er afgørende for, hvordan vi har det!

Et godt indeklima er afgørende for vores sundhed og velvære. Problemet er blot, at indeklimaet sjældent bliver målt eller synliggjort. Lidt bemærkelsesværdigt da verdens befolkning lever en stor del af deres liv inden døre. For Nordeuropæernes vedkommende hele 90% af tiden tilbringes inden døre.

IC-Meter er et helt nyt koncept og Plug ’n Play-produkt der fokuserer på indeklima og energi. Med professionelt måleudstyr i kombination med smart IT-løsning i ”skyen” og på web/smartphone, skal IC-Meter gøre indeklimaet synligt og forståeligt.

IC-Meter kan også bidrage med svar på spørgsmål om et højt varmeforbrug skyldes mangelfuld isolering, utæt bygning eller høj inde temperatur – En god start til at forbedre klimaet – både inde og ude.

 

Er vores CO2 niveau for højt i lokalet?

screen

 

Ny viden om CO2 skadelige effekt for mennesker

Tidligere blev CO2-niveauet opfattet som en indikator for om det var en passende udluftning, dvs. som beskyttelse mod forskellige gasser og partikler. Nye videnskabelige undersøgelser viser at CO2 i sig selv er skadeligt for mennesker, selv i mindre koncentrationer.

Vi mister koncentrationsevnen

Når CO2-indholdet overskrider 1.000 ppm påvirker det vor opmærksomhed og indlæringsevne, giver hovedpine etc. Ved 2.000 ppm falder præstationsevne og dømmekraft markant, og ophold i dette miljø er direkte skadeligt.

Brugeradfærd vs. tekniske energibesparelser – IC-Meter den kompetente opmand

Et målt energiforbrug er resultatet af samspillet imellem bygningens klimaskærm og brugeradfærd. Problemet er at energimåleren ikke fortæller, hvad der skyldes bygningen og hvad der skyldes brugsmønstre.

Produktprisen-2013_Ingeniøren

IC-Meter sammenholder indetemperatur, fugt og luftskifte med oplysninger om det lokale vejr – temperatur, fugt og vindstyrke og –retning (timeværdier). Herved kan det målte varmetab analyseres som funktion af luft-, fugt- og varmestrømme mellem bygning og omverden. Det betyder at bygninger kan energimærkes under éns forudsætninger omkring brugsmønster, såvel som at prisen for fx en særlig høj varmekomfort eller udluftning kan måles.

Denne mulighed er særlig relevant for ESCO-aftaler, hvor kunden betaler for den leverede energiservice – et godt indeklima.

Referencer

Højt CO2-niveau i danske klasseværelser ødelægger indlæringen. (Ingeniøren)
Forhøjet indendørs CO2 niveau svækker evner til at tage beslutninger (Berkley)
Højkvalitets CO2 og fugtmåler i IC-Meter: SenseAir CO2 og Sensirion Humidity