Arbejdspladser

 
Halvdelen af vort vågne døgn er vi på arbejde. Af hensyn til velvære og arbejdsevne er det vigtigt at vi har et godt indeklima, der bl.a. vedrører frisk luft, passende temperatur og relativ luftfugtighed.

En ny amerikansk undersøgelse dokumenter at kreativitet falder med stigende CO2-indhold i luften. Ved rigtig høje niveauer er vi ikke egnede til at træffe vigtige beslutninger.