Målinger og beregnede nøgletal kommunikeres fra IC-Meter samt lokale vejrprognoser præsenteres i en APP/Web-visning. Der er to primære områder for hhv. indeklima og lokalt vejr  

Indeklima baseres på IC-Meter enhedens målinger samt beregnede nøgletal 

Prognoser for lokalt vejr leveres for lokationsbestemt fra den norske vejrtjeneste yr.no.

 

View-visningen indeholder for indeklima og lokalt vejr

  • Status – målingerne og prognoserne lige nu
  • Døgngraf – graf med måledata samt prognoser for resten af dagen
  • Månedens statistik – målinger og nøgletal for valgte måneder
  • Eksport, hvor data leveres i regnearksformat

Hertil kommer et ekstra faneblad for indeklima om

  • Ventilation, med beregnede nøgletal for lokalets tæthed, kraftig udluftning samt vanddamp-produktion

screen

IC-Meter View

Emner og begreber

Temperatur – ˚C eller ˚F

IC-Meter bruger kvalitetssensorer som måler luftens temperatur hvert 5. minut. Brugeren kan via opsætningsmenuen vælge om målingerne skal vises i enheden Celcius (˚C) eller Farenheit (˚F).

IC-Meter benytter sig af en farveskala grøn, gul og rød for at markere om temperaturen er god, kritisk eller dårlig.

 

IC-Meters brug af de tre farver til at karakterisere indeklima

Relativ luftfugtighed – RH %

IC-Meter måler luftens relative luftfugtighed hvert 5. minut. Den relative luftfugtighed kan være imellem 0 % og 100 %.

En relativ luftfugtighed på 100 %, svarer til den maksimale mængde fugt som luften kan bære ved den aktuelle temperatur, dugtemperaturen.

Luftens evne til at optage vanddamp, stiger med stigende lufttemperatur. Det betyder omvendt, at den relative luftfugtigt falder når luft varmes op.

IC-Meter benytter sig af en farveskala grøn, gul og rød for at markere om den relative luftfugtighed er god, kritisk eller dårlig.

 

 

Luftens CO2-indhold – CO2 ppm

I naturen er luftens CO2-indhold ca. 400 ppm, hvilket er det samme som at CO2-andelen er 0,4 promille. På grund af den globale brug af fossile brændsler stiger atmosfærens CO2-indhold.

Inde i bygninger om rum er CO2-niveauet tilsvarende ca. 400 ppm, medmindre det er personer til stede. Mennesker udleder CO2 når vi trækker vejret, mest når vi er fysisk aktive, mindst når vi sover. Det betyder Når vi befinder os inden døre, betyder det at CO2 indholdet hurtigt stiger fra de 400 ppm, medmindre der er god udluftning eller bygningen er meget utæt.

En højt CO2-niveau er skadeligt for os mennesker og samtidigt en klar indikation på at det er for lavt luftskifte. Sidstnævnte betyder at det også er en for høj koncentration af andre gasser og partikler som gener eller er skadelige for mennesker.

IC-Meter benytter sig af en farveskala grøn, gul og rød for at markere om CO2-niveauet er passende, kritisk eller dårligt.

 

Anybody Home? (Yes/No)

IC-Meter et kvalificeret skøn over om det er personer til stede eller ej. Dette beregnes ud fra målingerne af luftens CO2-niveau samt oplysninger om det pågældende lokale (volumen).

Det primære formål med Anybody Home er at opdele statistik for indeklima på perioder, hvor det er personer til stede og hvor lokalet er tomt. Set fra et sundheds- og velværds-synspunkt er det vigtigst at indeklimaet er godt når det er mennesker tilstede. I et undervisningslokale er det f.eks. afgørende at det er frisk luft i de timer hvor det er undervisning, ikke i de mange timer hvor lokalet er tomt.

Anybody Home? vises også ”online”, således at der gives et bud på om det er personer til stede. Præcisionen afhænger bl.a. af lokalets størrelse (areal og lofthøjde).

 

Se demo online

Følg linket til den online demo her.