IC-Meter – Plug in til måling og styring af ventilation, varme og CTS-anlæg

IC-Meter er et ”stand alone”-produkt, der hurtigt og enkelt kan dokumentere indeklima, hente lokale vejrprognoser og beregne en række nøgletal. Det kan fx bruges til at vurdere om luftskiftet i et lokale er i orden.

Hvis dette viser sig, at indeklimaet ikke er i orden, kan IC-Meter samtidig blive en del af det system, der skal løse problemet. IC-Meter kan sættes op til at levere måledata til styring af fx ventilationsanlæg, CTS-anlæg, varmepumpe el. lign.

Integration

IC-Meters APP/Web-site kan samtidig blive integreret i samlede systemer, og her kombinere målinger og statistik, med direkte styring af de pågældende anlæg.

I sådanne situationer fungerer IC-Meter som et ”tilbehør” der indgår et i et samlet system, der kan have en rolle ved diagnose af et evt. problem, og en anden når der etableres et samlet ventilations, varme, indeklimasystem.