IC-Meter – samlet koncept for ejendommens indeklima og energi

IC-Meter konceptet samler ejendommens alle informationer om indeklima og energi. En avanceret Cloud-tjeneste opsamler, analyserer og visualiserer ejendommens faktiske indeklima, energi- og vandforbrug samt lokale vejrdata. Alle data tilhører kunden, hvor API’er sikrer enkel dataudveksling til/fra målere og eksterne IT-systemer. Det betyder at kunden står frit til at vælge samarbejdspartnere og IT-systemer.

En professionel indeklima målere der måler temperatur, relativ fugt, CO2, støj og lys. Data uploades hvert 5. minut til Cloud, hvor indeklima og energi analyseres i forhold til lokale vejrdata.

Cloud-tjenesten analyser og dokumenterer det faktiske indeklima og energiforbrug, samt opbygger en model af energiforbruget som funktion af indeklima, lokalt vejr og aktivitets-niveau. Resultatet leveres som en fortløbende driftsrapportering, som kan omfatte beregnet energimærke baseret på faktiske målinger.

Med ejerskab til egne data kan bygningsejeren bruge indeklima- og energimålinger til en række opgaver i relation til ejendomsdrift og vurdering.

IC-Meters koncept anvendes især i etageboliger, kontorbyggerier og undervisningslokaler.

Eksempler på anvendelser:

  • Fortløbende rapportering af indeklima og aktivitetsniveau, med bl.a. uge- og månedsrapporter
  • Opsamling, analyse og visualisering af data fra fjernaflæste varme-, el- og vandmålere med bl.a. KPI’er, månedsrapportering og beregnet energimærke baseret på faktiske målinger
  • Grundlag for Commissioning aftaler – analyser af indeklima og energi før og efter renovering
  • Fordeling af varmeregnskaber i etageboliger baseret på målt indeklima – det som brugerne reelt har indflydelse på (’dynamisk varmeregnskab’)
  • Avanceret styring af bygningens ventilation ud fra indeklima- og vejrdata samt aktivitets-niveau – sikrer godt og dokumenteret indeklima med et minimalt luftskifte og energitab.

Produkter og ydelser

Få mere info på www.ic-meter.com

Eller kontakt IC-Meter

email: info@ic-meter.com Tlf. +45 23 25 75 77

 

Maj 2019