Nybyggeri

Moderne huse skal være energieffektive. Det er godt for energiregningen og miljøet, men netop ønsket om tætte bygninger stiller nye krav om aktivt luftskifte.

Ingen dokumentation

I praksis har det imidlertid været en række klager. Kritikken har bl.a. gået på overtemperaturer om sommeren samt faktiske energiforbrug til opvarmning, der ligger pænt over det forventede. Forklaringen på det høje energiforbrug er i nogle tilfælde uhensigtsmæssig brugsadfærd, uden at dette på nogen måder er dokumenteret.
IC-Meter måler indeklima og samler data om det lokale vejr – temperatur, fugt, vindstyrke og retning. Med disse data samt oplysninger om faktisk varmeforbrug, kan energitabet fordeles ud fra bygningens energitekniske egenskaber og brugsadfærd.

Ved at levere IC-Meter i nye huse kan bygherre og husejere få et fælles grundlag – bygningens ”sorte boks” – der kan agere opmand, hvis det er tvivl om bygningens faktiske energistandard. Disse data kan samtidigt dokumentere uhensigtsmæssig brugsadfærd eller mangler i det leverede indeklima.