Pleje af syge og ældre i Danmark 

Pleje af syge og ældre i Danmark, og en række andre lande, har en ambition om at hospitaler skal forbeholdes de plejeintensive patienter. Et stort antal ældre og patienter skal plejes og passes i mindre ressourcekrævende institutioner, eller i deres hjem. Dette betyder at en række behandlings- og servicefunktioner flytter, og at der opstår nye behov for bl.a. at overvåge og dokumentere at patienterne har et godt indeklima.

 

Dokumentation

IC-Meter dokumenterer forhold omkring temperatur, fugt og frisk luft (CO2 og luftskifte) med statistik fordelt efter om det er personer til stede eller ej.

Disse data er relevante for myndighederne men også for patienterne og deres pårørende.