IC-Meter Offentligt API

IC-Meter har implementeret et offentligt REST API, der er tilgængeligt for IC-Meter brugere, der gør det muligt at hente data fra IC-Meter serveren. The API er beskyttet med password, så der kun kan hentes data fra egne bokse og bokse der er delt med brugeren.

En mere detaljeret beskrivelse kan findes i følgende dokument og link: