Parcelhuse

For parcelhuse er indeklima relevant i lighed med andre boliger. Boligen skal holde den ønskede temperatur i opvarmningsperioden og ikke blive for varm om sommeren. Hertil kommer behovet for en passende ventilation.

Måling af indeklima kan dels give klart besked om dette er i orden, at der ikke er for høje værdier for fugt og CO2, om luftskiftet er i orden osv. Men målinger af indeklima er også vigtigt når der kigges på varmeforbrug.

Dårligt isoleret?

Et højt energiforbrug til opvarmning behøver ikke nødvendigvis skyldes at parcelhuset er dårligt isoleret. Årsagen kan også være, at beboerne holder en høj temperatur indendørs eller at huset er utæt/ventilerer unødvendigt meget.

IC-Meter leverer statistik for såvel indeklima som lokalt vejr, suppleret med nøgletal for ventilation. Med disse oplysninger samt faktisk varmeforbrug, kan energitabet fordeles på henholdsvis bygningens energitekniske egenskaber og brugsadfærd.