Hvad betyder brugeradfærd?

En energimåler kan desværre ikke give en forklaring på, hvorfor det målte forbrug nu var som det blev målt. Det faktiske forbrug er en kombination af brugeradfærd og rent tekniske energiforhold. Dette er en stor udfordring, når fx bygninger skal energimærkes, eller når effekter af sparekampagner eller energirenoveringer evalueres.

 

Hvad skyldes brugeradfærd og hvad skyldes manglende isolering eller ringe opvarmningsanlæg?

En række renoveringsprojekter har givet markant mindre energibesparelser end forventet. Det samme er konstateret ved ibrugtagning af nye energieffektive bygninger.

I de konkrete sager har bygherrerne typisk argumenteret for at det høje energiforbrug skyldes ændret brugeradfærd, og ikke mangler i de tekniske løsninger. Problemet er blot, at brugsadfærden ikke er målt og dokumenteret. Kort sagt, der findes ikke et entydigt svar på om det er ændret brugsadfærd eller mangler i de tekniske løsninger, der er forklaringen på at de forventede energibesparelser ikke kom i hus.

IC-Meter leverer præcise og fortløbende målinger over det faktiske indeklima, og derved de forhold som brugerne har indflydelse på, nemlig temperatur og luftskifte. Det betyder, at IC-Meter i kombination med målinger af den tilførte energimængde netop, kan give et godt billede af energiforbrugets fordeling på netop brugsadfærd og tekniske energibesparelser.

 

Bygningens ”sorte boks”

IC-Meter kan derfor fungere som en neutral opmand imellem bygherre og bruger, hvor bygningens ”sorte boks”, omhyggeligt registrerer indeklimaet og luftskiftet over tid.