Mødelokaler

Brugen af mødelokaler ligner på mange måder undervisningslokaler. I en kortere periode er der samlet en række personer, der skal diskutere og træffe beslutninger.

Her er det selvsagt vigtigt, at mødedeltagerne:

  • Har et godt indeklima, hvor de føler sig godt tilpas
  • Er opmærksomme
  • Kan tænke kreativt
  • Kan træffe beslutninger

CO2 påvirker beslutningsevnen

En ny amerikansk undersøgelse dokumenter, at kreativitet og evnen til at løse opgaver, falder med stigende CO2-indhold i luften. Ved rigtig høje niveauer er deltagerne ikke egnede til at træffe vigtige beslutninger.

Se referencer nedenfor.

 

Fokus på indre og ydre klima

En virksomhed kan netop vise sin fokus på medarbejdernes velvære og kreativitet, ved fortløbende at måle indeklimaet.

IC-Meter beregner fortløbende prognose for bl.a. CO2-niveau resten af døgnet. Denne giver mødedeltagerne en god information om, hvornår luftens CO2-indhold er på vej til at blive kritisk.
Denne information kan fx formidles via tablets/skærm i selve mødelokalet, eller på mødedeltagernes egne mobiltelefoner.

Statistik for indeklima kan bruges i forbindelse med arbejdspladsernes fokus på arbejdsmiljø, og sammenhængende klimapolitikker, der gælder både det ydre og det indre klima.

 

Referencer

Højt CO2-niveau i danske klasseværelser ødelægger indlæringen. (Ingeniøren)
Forhøjet indendørs CO2 niveau svækker evner til at tage beslutninger (Berkley)