IC-Meter Master View

IC-Meter tilbyder en supplerende visning Master View, til dem der har behov for et hurtigt overblik over flere målere. I ét skærmbillede vises der samtidig statistik for flere målere – en linje per måler.

Siden er udviklet for skoler og arbejdspladser, hvor indeklimaet fortløbende overvåges, og hvor man kan gå ned og se detaljerede data for enkelte lokaler (View), hvor månedsdata antyder problemer med indeklima.

Selve Master View består af et oversigtsbillede samt tre undersider, hvor månedsstatistikken for henholdsvis temperatur, fugt og CO2 er fordelt på de tre klimaklasser – god, mindre god og ringe.

Boligselskaber

For boligselskaber gælder særligt at IC-Meter Master View kan benyttes til månedsstatistik, for at sikre at lejeboligernes indeklima er godt, samt at der ikke opstår fugt- og skimmesvamp-problemer mv.

IC-Meters Master View data kan også anvendes til at fordele en ejendoms samlede varmeregnskab ud fra det indeklima som de enkelte lejere rent faktisk har – temperatur, fugt og udluftning.

Bemærk dog, at udlejeren ikke har adgang til de detaljerede data der tilhører kunden.Udlejeren kan kun se månedsstatistik.