IC-Meter koncept

IC-Meter concept DA site

IC-Meter

Indoor Climate Meter (IC-Meter) måler, visualiserer og analyserer indeklima i et rum eller en bolig. Konceptet består af en måler, en server-løsning og en APP/Website. Måleenheden (IC-Meter) leverer præcise målinger af temperatur, fugt og – som noget nyt i konsumentmarkedet – CO2.

Målinger uploades hvert 5. minut til en server via kundens Internet/WiFi. Serveren henter samtidig lokale vejrprognoser, energi-målinger m.v. fra offentlige og kommercielle aktørers servere.

IC-Meter er et generisk og globalt produkt, ud fra den kendsgerning at:

  • De termodynamiske love gælder i alle lande,
  • Vejrprognoser overholder nogle internationale standarder, samt
  • Internet er klodens foretrukne kommunikationsform.

IC-Meter analyserer indeklima- og energiforhold ved brug af kvalitetssensorer samt avancerede algoritmer uden spørge-formular og konsulentbesøg. IC-Meter henter automatisk lokale vejrprognoser for et vilkårligt sted på jorden. Ved at sammenligne klimaet inde i et hus med det lokale vejr, beregner IC-Meter nøgletal for bygningens tæthed (luft-skifte), hvor hyppigt der luftes ud, vanddamp-produktion, og om der er personer til stede eller ej.

Kombineret med en ekstern energimåler, f.eks. fra et elselskab eller IC-Meter’s “digitale oliemålere” kan energiforbruget fjerndiagnosticeres og fordeles på klimaskærm, luftskifte og varmt brugsvand, ligesom solens varmebidrag kan estimeres.

For yderligere information, se Tekniske specifikationer og vores katalog

IC-Meter View

IC-Meter er en personlig enhed, som samler en række informationer og funktioner knyttet til lokaliteter (adresser) – hjemmet, sommerhuset, undervisningslokalet, kontoret el. lign. IC-Meter View giver kunden her-og-nu informationer om indeklima, lokale vejr og energi.

IC-Meter fungerer samtidig som boligen eller arbejdspladsens ”sorte boks” der gemmer måledata og som kan dokumentere brugeradfærd og ventilationsforhold. Omdrejningspunktet er målinger af inde- og udeklima (lokale vejrprognoser), som gør det muligt at vurdere brugsmønstre, samt luft- og energistrømme imellem bygning og omverden.

Data tilhører brugeren

Alle målinger og beregnede nøgletal tilhører ejeren af IC-Meter. Oplysningerne behandles som fortrolige og personlige. Ejeren kan dog vælge at dele resultater med andre brugere.

Ejeren kan også eksportere egne måledata og f.eks. integrere dem i andre analyseværktøjer, styresystemer og forretningskoncepter.