Energirenovering

I de kommende år skal en række bygninger energirenoveres. Disse investeringer vil føre til mere tætte bygninger med et mindre energitab i klimaskærm.

Når en bygning skal renoveres skal der tænkes bredt, dvs. på indretning, energi, indeklima osv. Her er det vigtigt at have fokus på mindst to forhold.

  1. For det første skal der sikres et godt indeklima i bygningerne.
  2. For det andet er det nødvendigt at kende det faktiske indeklima, for at vurdere om bygningens energirenovering rent faktisk har givet den ønskede tekniske energikvalitet.

 

Skuffende resultater?

Måling af det faktiske energiforbrug er netop ikke tilstrækkelig for at se om energirenoveringen har været succesfuld. I en række byggesager diskuterer husejere og entreprenør om skuffende resultater ift. de forventede energibesparelser skyldes ændret brugsmønster, eller mangler i renoveringen.

IC-Meter måler indeklima og samler data om det lokale vejr – temperatur, fugt, vindstyrke og retning. Med disse data samt oplysninger om faktisk varmeforbrug, kan klimaskærmens energiegenskaber beregnes ligesom betydningen af den udviste brugsadfærd.

Entreprenør og husejere

Ved at installere IC-Meter ifm. renoveringsprojekter fra start, kan entreprenør og husejere fra start etablere et fælles grundlag – bygningens ”sorte boks” – der kan agere opmand, hvis det er tvivl om bygningens faktiske energistandard efter renovering. Disse data kan samtidigt dokumentere uhensigtsmæssig brugsadfærd eller mangler i det leverede indeklima.