Daginstitutioner

Børn og unge skal have optimale forhold for at udvikles, lege og lære. Her er institutionernes fysiske rammer og indeklima en vigtig brik.

I børneinstitutioner samler vi tit mange børn i forholdsvis beskedne lokaler. Det betyder, at der skal særlig fokus på frisk luft og fjernelse af fugt.

Som regel vil det være behov for et ventilationssystem eller en meget konsekvent udluftning, adskillige gange i løbet af et døgn.

 

En IC-Meter kan

  • dokumentere de aktuelle forhold
  • levere måledata til ventilationssystemer
  • overvåge at der rent faktisk luftes ud

 

En tablet på væggen, kan give børn, medarbejdere og forældre et præcist billede af det indeklima som institutionen rent faktisk har.