Skoler og undervisningslokaler

Undervisning forudsætter et godt indeklima. Sundhedsstyrelsen har i vejledningen ”Indeklima i skoler” beskrevet de gener som et ringe indeklima har på undervisningen. Symptomerne er bl.a. træthed, faldende indlæringsevne og vanskelighed ved at koncentrere sig. I rapporten kommer styrelsen med en række anbefalinger.

Samtidig viser fx en ny amerikansk undersøgelse, at kreativitet og evnen til at løse opgaver, falder med stigende CO2-indhold i luften.

Se referencer nedenfor.

Undervisningslokaler

Undersøgelser fra bl.a. DTU dokumenterer, at lidt over halvdelen af landets undervisningslokaler har CO2-koncentrationer, der ligger over grænseværdien på 1.000 ppm.

Frisk luft i et undervisningslokale kan sikres ved enten ventilationsanlæg eller en konsekvent udluftning mellem hver undervisningstime. Behovet for luftskifte i undervisningslokaler er særligt stort, som følge af, at mange personer er samlet i et forholdsvis lille rum.

Hvad kan målingerne bruges til?

En IC-Meter kan bruges til at dokumentere indeklima- og ventilationsforhold, aktivere brugerne og evt. efterfølgende målestation i et behovsstyret ventilationssystem.

Undervisere, elever og skoleledelse vil alle umiddelbart kunne trække på indeklima-målinger og beregnede nøgletal for ventilation.

Kan statistikken bruges til noget?

Statistikken for indeklima er opdelt alt efter, om det er personer til stede eller ej. Set fra et sundhedsaspekt er det interessante, at få dokumenteret lokalets indeklima, når det er i brug, og ikke et samlet månedsgennemsnit, der også omfatter de lange perioder, hvor lokalet er tomt.

 

Referencer

Højt CO2-niveau i danske klasseværelser ødelægger indlæringen. (Ingeniøren)
Forhøjet indendørs CO2 niveau svækker evner til at tage beslutninger (Berkley)