Lejligheder

I lejligheder kan det være problemer med fugt og for ringe luftskifte i bestemte værelser eller hele lejligheden. Især meget tætte boliger kræver enten gode vaner med kraftig udluftning eller ventilationsanlæg.

IC-Meters leverer tre nøgletal for luftskifte- og fugtforhold i en lejlighed. De kan give en forklaring på om fugtproblem skyldes for lidt ventilation eller en høj vanddamp-produktion. Sidstnævnte kan være tegn på fugtproblemer i bygningen, stort vandforbrug eller at det er rigtig mange mennesker til stede.

Udlejerens ansvar

Det er udlejeren der står for energirenovering af bygningen og de tekniske installationer såsom varme og ventilation. Men den enkelte lejere kan selv bestemme temperatur og frisk luft, ved at konsekvent lufte ud.

Dette forhold har ført til et forslag om, at varmeregnskab i lejligheder i etageejendomme skal fordeles efter det som lejerne har indflydelse på, temperatur og luftskifte. Omvendt kan udlejeren så høste økonomiske gevinster ved at investere i klimaskærm og tekniske anlæg, som betyder at det skal købes mindre energi.

Energirenovering

Denne opdeling i en brugsadfærd og en rent teknisk del er særlig interessant når en række etagebygninger skal energirenoveres. Erfaringerne fra en række projekter peger i retning af at energibesparelserne blev væsentligt mindre end forventet. Her mangler husejer og entreprenør viden om dette reelt skyldes brugsadfærd, dvs. temperatur og luftskifte, eller om det er de tekniske energispare-tiltag der ikke lever op til forventningerne.

Brugeradfærd og tekniske energibesparerelser

Ved brug af IC-Meter kan det faktiske indeklima samt det lokale vejrforhold dokumenteres. Ved at sammenholde disse oplysninger med bygningens faktiske energiforbrug kan der netop laves en opdeling på brugsadfærd og tekniske energispare-tiltag.

Lejligheder har typisk central udluftning i køkken og bad. I mindre rum der oftest har døren lukket kan der opstå fugtproblemer lokalt, ligesom de mindste rum ofte har meget høje værdier for CO2.