Intro

1

Step 1: Tilslutning

2

Step 2: Brugeropsætning

Velkommen


 
 
 

Tillykke – du har du gennemført din opsætning!

4-15 
Her bliver du præsenteret for måledata fra din(e) IC-Meter måler(e).
Har du flere målere til samme konto kan du skifte imellem dem her.
Der vil kunne skiftes imellem tilgængelige målere.

BEMÆRK: IC-Meter enheden skal bruge ca. 7 dage på at kalibrere C02-måleren.

Det er vigtigt for kalibreringen at IC-Meter enheden ikke sidder i et lokale, hvor der kontinuerligt er mennesker – det vil give forkerte målinger.

Test my IC-Meter device