e-mail skabelon da

Anmodning om automatisk udtræk/upload af mine målerdata til Cloud service

Til forsyningsselskab/data hosting operatør

Som kunde hos jer på adressen ……………………. med Kundenummer …………………. og Målernummer ……………………… anmoder jeg hermed Selskabet om at uploade måleværdier (døgn- eller timemålinger) fra mine fjernaflæste målere til IC-Meters Cloud-tjeneste fremover.

Med hensyn til det praktiske henviser jeg til IC-Meters tekniske specifikationer Link.
Til orientering skal måledata hos IC-Meter kædes sammen med min IC-Meter brugerkonto: .…(udfyldes automatisk)…. og Energy Group: .…(udfyldes automatisk)….

Undertegnede og IC-Meter support support@ic-meter.com +45 23 25 75 77 står til rådighed for yderligere information.

Med venlig hilsen
Navn, e-mail, telefon