Intro

1

Step 1: Tilslutning

2

Step 2: Brugeropsætning

Velkommen

Step 1: Tilslutning af IC-Meter boks til Internet

Du kan vælge at tilslutte IC-Meter boksen til Internet, via kabel (Ethernet) eller via et trådløst netværk (WiFi).

Tilslutning via kabel – Ethernet (RJ45-stik)

Det enkleste er at forbinde boksen med Internet via kabel. Hvis du ønsker dette, skal du blot sætte Ethernet-stikket på boksens bagside, ved siden af stikket til strømforsyningen.

OBS: Bruger du Explorer, skal du bruge Explorer version 10. Har du en Android-telefon, skal du være opmærksom på, at samtlige Android-version kan anvendes til at se måledata, men da Android ikke understøtter AdHoc-netværk, kan disse ikke anvendes til opsætningen.

Ethernet-stikket forbindes til boksen inden strømmen tilsluttes.

Kig dernæst på lysdioderne på boksens bagside, som kan lyse gult og grønt. Når du har sat Ethernet-stikket i og sat forsyningsstikket i vil du se følgende forløb,

 • Først lyser lysdioden fast gult.
 • Derefter pulser den gule dobbeltblink nogle gange.
 • Dernæst blinker den gult nogle få sekunder.
 • Herefter blinker det grønt, hvilket betyder at boksen er kommet i kontakt med Internet.
 • Herefter blinker den grønt i op til 3 minutter, hvor den tester forbindelsen til data serveren
 • Går dette godt, blinker dioden hurtigt grønt i 30 sek., hvorefter den slukker

Selve forløbet ser ud som følger:

2b-installation-LEDs

Boksen er nu i drift og leverer data til IC-Meters server. Du kan gå videre til step 2.

Fejlsøgning – Ethernet

Hvis lysdioden ikke lyser grønt efter nogle få minutter, men derimod lyser fast gult, har boksen ikke opnået adgang til Internettet. Se nedenstående illustration:

2-LED-error1

Hvis dette skulle være tilfældet, skal du:

 • Tjekke om Ethernet-kablet sidder i boks- og i router-stikket.
 • Tjekke at router er tændt og har Internet-forbindelse (test fx med din PC).
 • Spørge IT-afdelingen om de kun tillader registrerede enheder at kommunikere på netværket. I så tilfælde skal du give dem oplysning om boksens MAC-adresse, som fremgår af skiltet bagpå boksen. Når IC-Meter boksen er registreret af IT-afdelingen som en kendt enhed, vil den kunne kommunikere via netværket.

Når problemet er løst, kan IC-Meter boksen genstartes ved at tage strømstikket ud og vente 5 sekunder inden det isættes igen.

Når IC-Meter boksen blinker grønt hurtigt og dernæst er tændt i 30 sek, er der forbindelse til server, og du kan gå videre til step 2.

Tilslutning via det lokale WiFi-net

Hvis du har et lokalt WiFi-net derhjemme eller på din arbejdsplads, kan du bruge dette. Fordelen er at du slipper at trække et netkabel til IC-Meter boksen.

Før du starter, skal du være opmærksom på følgende:

 • Anvendes Internet Explorer, skal du bruge Internet Explorer version 10 eller senere.
 • Android-telefoner kan ikke anvendes til opsætningen, da Android ikke understøtter AdHoc-netværk.
 • I øjeblikket kan Windows 8.1 og nyere versioner ikke bruges til opsætningen, da adhoc netværk ikke understøttes.

Windows 8.1 - IC-Meter Adhoc netværk ikke synligt

Efter opdateringen til windows 8.1, bliver trådløse adhoc netværk ikke vist i netværkslisten og kan derfor ikke vælges. På nuværende tidspunkt har vi ikke fundet en work around, der løser dette problem tilfredsstillende.
Se eventuelt følgende link.

WiFi-tilslutning er rigtig smart, hvis routerens password ikke ændres ofte. Omvendt er det ikke en god idé at koble IC-Meter boksen til et gæstenetværk, der skifter password hvert døgn.

Din opgave ifm. tilknytning af IC-Meter boksen til WiFi er, at fortælle boksen hvilket WiFi-net som skal benyttes, samt få registreret netværkets password. Venligst bemærk at IC-Meter ikke kan installeres på WiFi-net, hvor navnet (SSID) indeholder mere end 32 tegn.

Når du sætter strøm på boksen, vil lysdioden på boksens bagside skifte lys på følgende måde,

 • Først lyser lysdioden fast gult.
 • Derefter pulser den gule dobbeltblink nogle gange.
 • Dernæst blinker den gult nogle få sekunder.
 • Til sidst blinker boksen langsomt grønt, hvilket markerer at den er klar til opsætning af WiFi (AdHoc netværk aktivt).

Selve forløbet kan illustreres på følgende vis:
3-LED-wifi-ready

IC-Meter boksen har ingen taster, hvorfor du skal bruge din PC, MAC eller en iPphone/iPad som tastatur. Under selve opsætningen fungerer IC-Meter boksen som et midlertidig WiFi-access punkt.

Slut din PC eller iPhone/iPad til IC-Meter boksens (midlertidige) WiFi-net.

 • Gå ind under Indstillinger i opsætningsmenuen og sørg for at WiFi er slået til på din IPhone/iPad/PC/Mac
 • Se listen over netværk og find netværket der starter med “IC-METER_xxx”
 • Vælg dette netværk og afvent at der kommer et hak som angiver at din iPhone (eller PC) er forbundet til IC-Meter enhedens WiFi netværk.

På en iPhone ser det ud på følgende vis:

3-iphone

 1. Klik på den blå pil til højre for at se at din PC, MAC eller iPhone/iPad forbindes med IC-Meter boksen
 2. Først vil felterne være tomme,

Når du kommer ind på siden, er alle felterne tomme

3-iphone-DNS1

Vent til felterne er udfyldt som vist her

3-iphone-DNS2

Nu er din PC, MAC, iPhone eller iPad forbundet med boksens midlertidige WiFi-net.

Næste step er at vælge det lokale WiFi-net, som boksen fremover skal anvende.

Vent et minut og åbn dernæst din browser.

Du skal skrive 192.168.2.1 i en browser og trykke enter. Dette gælder både på iPhone, ipad, android, linux, mac og på pc.

Browseren viser nu følgende velkomstbillede, hvor man kan se samtlige WiFi-netværk.

3-8
 1. Vælg det ønskede lokale netværk og indtast netværkets password, og tryk på ”Submit”-knappen.
 2. Boksens lysdiode vil nu blinke grønt hurtigt i op til 3 minutter, som vist nedenfor, mens forbindelsen til dataserveren kontrolleres. Herefter lyser den konstant i 30 sekunder, hvis det er gået godt, hvorefter den slukkes. Hvis ikke begynder den at blinke lagsomt gult og derefter langsomt grønt igen.

3-LED-wifi-ready2

Når den grønne lampe er slukket er WiFi-opsætningen færdig, dvs. at boksen er begyndt at sende data til server. Dette betyder samtidig, at boksen har slukket sit ad hoc-netværk og nu anvender det lokale WiFi til at oploade data til IC-Meter serveren.

 

Congratulation1
Congratulation2

Ønske om at skifte placering og koble boksen på et WiFi-net
Hvis du efterfølgende ønsker at ændre opsætningen fra kabel til WiFi eller omvendt, skal du nulstille din indstilling. Det sker ved at du anbringer en clips i det lille hul for oven på IC-Meter boksen og trykker det ned i ca. 5 sek. mens der er strøm på boksen.

Reset Boks
Nulstilling af boksen foretages således:

 • Sluk for strømmen i ca. 15 sekunder.
 • Stik en papirklips ca. 1 cm. ned i boksens hul, der befinder sig i boksens top og hold klipsen nede.
 • Herefter tilsluttes strømmen mens papirklipsen holdes nede. Vent indtil boksen begynder at blinker regelmæssigt grønt.
 • Boksen er nu nulstillet og klar til ny installation.