Sådan overholder I de nye krav om månedsrapportering og afregning fra 1.jan. 2022

Fra 1.1.2022 gælder nye regler for lejligheder med fjernaflæste varmemålere og brugsvandsmålere.

Der skal etableres forbrugsrapportering til kunden hver måned og afregning som minimum hvert kvartal.

Firmaet IC-Meter tilbyder at levere månedsrapportering og afregning med direkte integration til huslejeopkrævning, for varme og varmt og koldt brugsvand, samt el i lejligheder og lade standere.

Vi trækker forbrugsdata fra målere i lejlighederne via de eksisterende hjemtagningssystemer eller direkte fra varme- og vandmålerne. Konceptet har fuld integration til ERP-systemer såsom EG-Bolig og Unik.

Tilbud på månedsafregning for varme, vand og elektricitet

Mens vi venter på at Folketinget skal afgøre om vi må udbrede dynamisk varmeregnskab i lejeboliger generelt, er dette vort bud på fair varmefordelingsregnskaber. Vi foreslår at varmemålinger står for 40% af betalingen og de resterende 60% hentes hjem via betaling pr. kvadratmeter. Dette er muligt med den nye implementering af EU’s energieffektiviseringsdirektiv.

Artikel om køb af el til lejerne, og muligheden for at udnytte solcellestrøm: Hjælp dine lejere med at købe el ind i fællessskab.