All Posts By

Webmaster

Sådan overholder I de nye krav om månedsrapportering og afregning fra 1.jan. 2022

By | IC-Meter | No Comments

Fra 1.1.2022 gælder nye regler for lejligheder med fjernaflæste varmemålere og brugsvandsmålere.

Der skal etableres forbrugsrapportering til kunden hver måned og afregning som minimum hvert kvartal.

Firmaet IC-Meter tilbyder at levere månedsrapportering og afregning med direkte integration til huslejeopkrævning, for varme og varmt og koldt brugsvand, samt el i lejligheder og lade standere.

Vi trækker forbrugsdata fra målere i lejlighederne via de eksisterende hjemtagningssystemer eller direkte fra varme- og vandmålerne. Konceptet har fuld integration til ERP-systemer såsom EG-Bolig og Unik.

Tilbud på månedsafregning for varme, vand og elektricitet

Mens vi venter på at Folketinget skal afgøre om vi må udbrede dynamisk varmeregnskab i lejeboliger generelt, er dette vort bud på fair varmefordelingsregnskaber. Vi foreslår at varmemålinger står for 40% af betalingen og de resterende 60% hentes hjem via betaling pr. kvadratmeter. Dette er muligt med den nye implementering af EU’s energieffektiviseringsdirektiv.

Artikel om køb af el til lejerne, og muligheden for at udnytte solcellestrøm: Hjælp dine lejere med at købe el ind i fællessskab.

Nye indeklimagrænser og ændret beregning af indeklimaindeks

By | IC-Meter | No Comments

SBI/Build har udarbejdet nye vejledende grænser for godt, mindre godt og ringe indeklima.

De reviderede grænser er lagt ind som standard-indstilling. Brugerne kan fortsat bruge egne indeklimagrænser.

Samtidig er beregningen af indeklima indeks ændret. Indeklima indeks sammenfatter indeklimaet for en hel måned. Indekset afspejler indeklimaet i relation til hvad der er godt for mennesker, bygning og det globale klima.

Grundlaget er 5. min. målinger af temperatur, relativ fugt og CO₂. Den ringeste måling definerer indekset for hver 5 min. Indekset korrigeres for timer og dage hvor det lokale vejr er den primære årsag til mindre godt indeklima. I sommerperioden indgår temperatur ikke i beregning af indeks.

 Læs mere om det reviderede indeklima-indeks og SBI’s grænser for godt, mindre godt og ringe indeklima her

Nye muligheder for boligforeninger der går op i sundhed, miljø og penge

By | IC-Meter | No Comments

Landsbyggefonden gennemfører en række forsøgs- og demonstrationsprojekter i den almene sektor, som skal sikre sundere boliger, lavere energiforbrug, samt smartere og billigere drift. Fondens ambition er at de nye koncepter udbredes i hele den almene sektor – fondens virkefelt.

MEN disse projekter har en lige så stor relevans for alle typer af lejligheder. Denne artikel præsenterer nogle nye muligheder for boligforeninger, der går op i sundhed, miljø og penge.

Læs mere: Nye muligheder for boligforeninger der går op i sundhed, miljø og penge

Samlet IKT-tilbud til ejendomsadministration: Synligt indeklima – kvalitetssikret drift

By | IC-Meter | No Comments

December 2017

Firmaet IC-Meter introducerer en ny indeklimamåler med batteridrift. Den nye boks, IC-Meter LoRa – Battery & USB, er udviklet til fast installation, typisk i større ejendomme med fokus på lave driftsomkostninger.

Dermed er grundlaget skabt for at tilbyde ejendomsadministration og boligselskaber ét samlet IKT-koncept for de mange indeklima- og energiopgaver.

Tilbudet består af en avanceret Cloud-tjeneste og professionelle indeklimamålere (temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj). Alle data tilhører kunden, som via åbne API’er kvit og frit kan udveksle data med egne og eksterne IT-systemer og CTS-anlæg

Anvendelsesområder

  • Automatisk udpegning og dokumentation af lejemål med indeklima-problemer
  • Behovsstyret ventilation ud fra indeklimamålinger og analyse af forbrugsmønstre
  • Fjerndiagnose af bygningers indeklima og energiforbrug, energimærkning, commissioning m.v.
  • Visualisering og betaling for servicen indeklima komfort (’Dynamisk varmeregnskab’)

Målerkoncept med automatisk dataopsamling

En IC-Meter boks måler temperatur, relativ fugt, CO2 samt støj med professionelle sensorer. Trådløs kommunikation gør konceptet uafhængigt af bygningens IT og konceptet fungerer som en ægte ’Plug ’n Play’-løsning World Wide.

’Big data’ analyser og ejerskab til egne data

Det unikke i IC-Meter konceptet er en Cloud-løsning med ’Big Data’-analyser, visualiseringer, rapporter samt mulighed for at styre varme og ventilationsanlæg – alt samlet i bygningens ’Black Box’. Konceptet baseres på åbne API’er og trækker på data fra bl.a. en global vejrtjeneste, kundernes varme-, vand- og elmålere m.v.

Når bygningernes data flyttes op i IC-Meters Cloud, får boligafdelingen fuldt ejerskab og ret til at bruge sine data til vidt forskellige opgaver nu og i fremtiden. Udnyttelse af konceptets fulde potentiale forudsætter at kunderne nytænker deres processer (BPR) og arbejdsgange. Læs mere på www.ic-meter.com og www.exergi.dk

Klik for at se større version