All Posts By

administrator

IC-Meter frigiver opdatering som forsimpler public API kald

By | IC-Meter | No Comments

For at imødekomme en række ønsker fra kunder, har IC-Meter lavet en opdatering af det offentlige API omkring specificering af tidshorisonter for data samt forenklet JSON output formatet, så data lettere kan importeres i f.eks. Excel og PowerBI. Denne opdatering påvirker ikke de eksisterende datakald.

 API kald med predefinerede periodelængder for seneste data

Fremfor altid at skulle angive et fra og til tidsinterval for data, er det i stedet muligt med den nye opdatering at specificere perioder som ’10-min’, ‘1-hour’, ’24-hours’, ‘1-week’, ’30-days’, ‘1-month’ og ‘1-year’, for at forenkle proceduren for kunder, der laver hyppige datakald og altid ønsker seneste data. Anvendes f.eks. perioden ’10-min’, hentes de nyeste data indenfor de sidste 10 minutter. Hvis der vælges en lang periode, kan svartiderne være langsomme, da der hentes mange datapunkter.

Nyt output format forenkler anvendelsen af analyseværktøjer såsom Excel og PowerBI

Det eksisterende JSON output er formateret jf. ’google-visualization’ og er valgt da det har lille overhead. Prisen er, at det er lidt kompliceret at parse. Med opdateringen er der nu mulighed for at vælge et mere ’simpelt’ JSON format, som er lettere at parse i analyseværktøjer som Excel og PowerBI.

 Yderligere information omkring IC-Meter API’er kan findes her: https://www.ic-meter.com/public-api/

Støv, fugt og larm: Arbejdsmiljøet dumper på hver tredje skole

By | IC-Meter | No Comments

Artikel fra DR – Nyheder, den 22. september 2014

Over 500 danske skoler har så dårligt arbejdsmiljø, at Arbejdstilsynet har påtalt det under et besøg.

Mange voksne kan sikkert huske den tunge, iltfattige luft, stanken fra madpakker og sved i klasselokalet fra deres skoletid.
De problemer døjer danske grundskoler stadig med i sådan en grad, at Arbejdstilsynet har påtalt arbejdsmiljøet på næsten hver tredje skole, af de 1.625 skoler, som fik et kontrolbesøg i løbet af 2012 og 2013. Der er i alt 1.918 folke- og privatskoler i Danmark.
Det viser en aktindsigt, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har fået fra Arbejdstilsynet.

Læs artiklen her: Støv, fugt og larm_ Arbejdsmiljøet dumper på hver tredje skole

eller online: Støv, fugt og larm_ Arbejdsmiljøet dumper på hver tredje skole

Lang skoledag + ringe indeklima = dårlig indlæring

By | IC-Meter | No Comments

Artikel i Berlingske, Lørdag 06. September 2014.

Tung luft. En ny undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø viser, at 17 procent af danske skoleelever oplever et dårligt indeklima i skolen.

Tendensen bekræftes af målinger, og i kombination med skolereformens længere skoledag, kan det resultere i mindre dygtige elever.

Læs artikel her: 2014-09-06 Berlingske om dårligt indeklima i skolerne

Ny artikel i Ingeniøren

By | IC-Meter | No Comments

INGENIOREN _LOGO

Produktpris 2013: Elspare-kendis kombinerer indeklima med at spare på varmen

 

 

Mangeårig direktør for Elsparefonden er gået solo og har udviklet en enhed, som måler temperatur, fugt og CO2. Det bliver sammenholdt med lokale vejrprognoser i skyen og baner vejen for at spare på energien uden at gå på kompromis med indeklimaet.

Af Bjørn Godske 31. okt 2013 kl. 13:06

40 pct. af verdens energi bliver anvendt i bygninger. Den danske målsætning er at halvere energiforbruget til opvarmning inden 2050. Det er den største investering i klimastrategien. Her er det afgørende, at der er realistiske forventninger til besparelser på varmeregningen, og at de rent faktisk bliver leveret. Mindst lige så vigtigt er, at indeklimaet er i orden, når en bygning er renoveret og tæt.

IC-Meter-enheder måler temperatur, fugt og CO2 og sender data til en database.

IC-Meter-enheder måler temperatur, fugt og CO2 og sender data til en database.

Her ses data for CO2 fra et mødelokale på DTU Center for indeklima og energi.

Her ses data for CO2 fra et mødelokale på DTU Center for indeklima og energi.

Det er netop, hvad IC-Meter kan levere. Enheden placeres i et rum eller bygning og måler temperatur, fugt og CO2 hvert 5. minut. Målingerne sendes op i skyen via kundens Internet.

På serveren analyseres målinger ved at sammenholde dem med vejrprognoser og andre data for det lokale vejr. Resultatet er både øjebliksværdier, statistik, prognoser, samt nøgletal for indeklima og ventilation, som kan tilgås via internet.

IC-Meter er udviklet af Göran Wilke, der i 12 år var leder af Elsparefonden og før det slog sine folder i Energistyrelsen:

»Jeg har i mange år vejledt og evalueret om energibesparelser med særlig fokus på at vurdere effekterne af henholdsvis tekniske og adfærdsmæssige besparelser. Derfor forekom det oplagt at supplere med målinger af det, som vi mennesker rent faktisk har behov for, et godt indeklima, samt lokale vejrdata.« fortæller Göran Wilke.

Han havde derfor to mål for øje, da han gik i gang med at udvikle IC-Meter: Det skulle være muligt at dokumentere indeklimaet i skoler, daginstitutioner, sundhedssektoren, mødelokaler, kontorer og boliger. Og måleren skulle dokumentere samspillet mellem indeklima og energiforbrug i forbindelse med energirenoveringer og Esco-aftaler.

På IC-Meter hjemmeside er der målinger fra en række arbejdsplader og boliger i syv lande.

Artikel i Ingeniøren

By | IC-Meter | No Comments

INGENIOREN _LOGO

20 procent af de danske klasseværelser har så høje koncentrationer i CO2, at børnenes evne til at tage rationelle beslutninger ifølge ny forskning bliver forringet til et ‘dysfunktionelt niveau’.

Af Ulrik Andersen, Ingeniøren, 16. april 2013

Højt CO2-niveau i danske klasseværelser ødelægger indlæringen

Selv en lidt forhøjet CO2-koncentration får mennesker til at præstere ringere. Det viser et mindre amerikansk forsøg, hvis resultater blev offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health Perspectives i december sidste år.

 

INSERO Live Lab

By | IC-Meter | No Comments

INSERO Live Lab

Godt indeklima i live lab

18. juni 2013 Af Insero
Produktudvikling og -markedsføring i et stort prestigeprojekt med deltagelse af rigtige forbrugere! Det er et par af de muligheder, som virksomheden IC-Meter ser ved at deltage i Insero Live Lab – et stort levende laboratorium, som kommer til at ligge i området omkring Horsens.

 

INSERO Live Lab

I det nye ’Living Lab’ får 25 familier opgraderet deres boliger til fremtidens intelligente hjem med den nyeste energi- og informationsteknologi bundet sammen og styret via et Smart Grid. Familierne skal teste teknologierne af i praksis og videreudvikle på dem i samarbejde med leverandører og producenter.

Læs hele nyheden: Godt indeklima i live lab

 

 

 

IC-Meter er nu på markedet

By | IC-Meter | No Comments

IC-Meter

IC-Meter

Nyt produkt sætter fokus på indeklima og energi

20. juni 2013

Et helt nyt koncept, der fungerer som et Plug ’n Play-produkt, sætter fokus på indeklima og energi på arbejdspladser, skoler og boliger. Navnet er IC-Meter som står for Indoor Climate Meter.

Et godt indeklima er afgørende for vor sundhed og velvære. Det er desværre ingen tradition for fortløbende målinger og visualisering af indeklima. Det er lidt besynderligt, da verdens befolkning lever en stor del af deres liv inden døre. For Nordeuropæernes vedkommende hele 90 pct.

Det er en kendsgerning at indeklimaet i skoler, arbejdspladser og boliger ofte er på kant med gældende krav og anbefalinger. Det går ud over vort velbefindende, men også evnen til at lære og fokusere.

Derfor er det mange gode grunde til at gøre indeklimaet synligt, og få dokumenteret temperatur, fugt, CO2 og luftskifte, der hvor vi arbejder og bor.

I de kommende år skal landets bygninger energirenoveres. Danmarks ambition er at halvere energiforbruget til opvarmning i 2050. Én af de store udfordringer her er, at de gennemførte projekter sjældent har leveret de forventede energibesparelser. Sagerne ender tit med spørgsmålet:

-Har entreprenøren leveret de aftalte tekniske energibesparelser eller skyldes de skuffende resultater et ændret indeklima og brugsmønster?

IC-Meter konceptet er udviklet til at håndtere begge udfordringer og agere kompetent opmand.

Hvad er IC-Meter?

Indoor Climate Meter (IC-Meter) måler, analyserer og visualiserer og indeklima i et rum eller en bygning. Konceptet består af en kvalitetsmåler, en server-løsning og en APP/Website. Måleenheden (IC-Meter) leverer præcise målinger af temperatur, fugt og – som noget nyt – CO2. Målinger uploades hvert 5. minut til en server via kundens Internet/WiFi. Serveren henter automatisk lokale vejrprognoser for en vilkårlig position på kloden. Brugerne får det hele præsenteret på PC og smartphone. Samtidig bliver data gemt – bygningens ”sorte boks”.
Klik på www.ic-meter.com for få mere at vide om IC-Meter. Her kan også se hvordan indeklimaet er i dag og lige nu hos bl.a. Dansk Byggeri, DTU, Dansk Standard, CBS, Insero/Horsensfonden, kontor i Spanien osv.