Kan fjerndiagnose og Big Data erstatte energikonsulentens energimærke-beregning?

Svaret kan I læse i vedlagte rapport som Høje Taastrup har ladet udarbejde.

Ressourceeffektiv energi-og indeklimamærkning

I et projekt for Høje Taastrup kommune er det automatisk beregnede energimærke  sammenholdt med den traditionelle energimærke beregning udført af en energikonsulent. Det er Høje Taastrup kommune der har hyret EXERGI til at analysere de to koncepter og resultatet er ret interessant.

Den omhandler kvaliteten i de automatisk genererede energirapporter baseret på fjernaflæste varmemålere, som IC-Meters Cloud-tjeneste leverer. Det er det koncept for fjernvarmeselskaber som vil servicere sine varmekunder og som har etableret fjernaflæsning.