Category

IC-Meter

Nye indeklimagrænser og ændret beregning af indeklimaindeks

By | IC-Meter | No Comments

SBI/Build har udarbejdet nye vejledende grænser for godt, mindre godt og ringe indeklima.

De reviderede grænser er lagt ind som standard-indstilling. Brugerne kan fortsat bruge egne indeklimagrænser.

Samtidig er beregningen af indeklima indeks ændret. Indeklima indeks sammenfatter indeklimaet for en hel måned. Indekset afspejler indeklimaet i relation til hvad der er godt for mennesker, bygning og det globale klima.

Grundlaget er 5. min. målinger af temperatur, relativ fugt og CO₂. Den ringeste måling definerer indekset for hver 5 min. Indekset korrigeres for timer og dage hvor det lokale vejr er den primære årsag til mindre godt indeklima. I sommerperioden indgår temperatur ikke i beregning af indeks.

 Læs mere om det reviderede indeklima-indeks og SBI’s grænser for godt, mindre godt og ringe indeklima her

Nye muligheder for boligforeninger der går op i sundhed, miljø og penge

By | IC-Meter | No Comments

Landsbyggefonden gennemfører en række forsøgs- og demonstrationsprojekter i den almene sektor, som skal sikre sundere boliger, lavere energiforbrug, samt smartere og billigere drift. Fondens ambition er at de nye koncepter udbredes i hele den almene sektor – fondens virkefelt.

MEN disse projekter har en lige så stor relevans for alle typer af lejligheder. Denne artikel præsenterer nogle nye muligheder for boligforeninger, der går op i sundhed, miljø og penge.

Læs mere: Nye muligheder for boligforeninger der går op i sundhed, miljø og penge

IC-Meter frigiver opdatering som forsimpler public API kald

By | IC-Meter | No Comments

For at imødekomme en række ønsker fra kunder, har IC-Meter lavet en opdatering af det offentlige API omkring specificering af tidshorisonter for data samt forenklet JSON output formatet, så data lettere kan importeres i f.eks. Excel og PowerBI. Denne opdatering påvirker ikke de eksisterende datakald.

 API kald med predefinerede periodelængder for seneste data

Fremfor altid at skulle angive et fra og til tidsinterval for data, er det i stedet muligt med den nye opdatering at specificere perioder som ’10-min’, ‘1-hour’, ’24-hours’, ‘1-week’, ’30-days’, ‘1-month’ og ‘1-year’, for at forenkle proceduren for kunder, der laver hyppige datakald og altid ønsker seneste data. Anvendes f.eks. perioden ’10-min’, hentes de nyeste data indenfor de sidste 10 minutter. Hvis der vælges en lang periode, kan svartiderne være langsomme, da der hentes mange datapunkter.

Nyt output format forenkler anvendelsen af analyseværktøjer såsom Excel og PowerBI

Det eksisterende JSON output er formateret jf. ’google-visualization’ og er valgt da det har lille overhead. Prisen er, at det er lidt kompliceret at parse. Med opdateringen er der nu mulighed for at vælge et mere ’simpelt’ JSON format, som er lettere at parse i analyseværktøjer som Excel og PowerBI.

 Yderligere information omkring IC-Meter API’er kan findes her: http://www.ic-meter.com/public-api/

Samlet IKT-tilbud til ejendomsadministration: Synligt indeklima – kvalitetssikret drift

By | IC-Meter | No Comments

December 2017

Firmaet IC-Meter introducerer en ny indeklimamåler med batteridrift. Den nye boks, IC-Meter LoRa – Battery & USB, er udviklet til fast installation, typisk i større ejendomme med fokus på lave driftsomkostninger.

Dermed er grundlaget skabt for at tilbyde ejendomsadministration og boligselskaber ét samlet IKT-koncept for de mange indeklima- og energiopgaver.

Tilbudet består af en avanceret Cloud-tjeneste og professionelle indeklimamålere (temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj). Alle data tilhører kunden, som via åbne API’er kvit og frit kan udveksle data med egne og eksterne IT-systemer og CTS-anlæg

Anvendelsesområder

 • Automatisk udpegning og dokumentation af lejemål med indeklima-problemer
 • Behovsstyret ventilation ud fra indeklimamålinger og analyse af forbrugsmønstre
 • Fjerndiagnose af bygningers indeklima og energiforbrug, energimærkning, commissioning m.v.
 • Visualisering og betaling for servicen indeklima komfort (’Dynamisk varmeregnskab’)

Målerkoncept med automatisk dataopsamling

En IC-Meter boks måler temperatur, relativ fugt, CO2 samt støj med professionelle sensorer. Trådløs kommunikation gør konceptet uafhængigt af bygningens IT og konceptet fungerer som en ægte ’Plug ’n Play’-løsning World Wide.

’Big data’ analyser og ejerskab til egne data

Det unikke i IC-Meter konceptet er en Cloud-løsning med ’Big Data’-analyser, visualiseringer, rapporter samt mulighed for at styre varme og ventilationsanlæg – alt samlet i bygningens ’Black Box’. Konceptet baseres på åbne API’er og trækker på data fra bl.a. en global vejrtjeneste, kundernes varme-, vand- og elmålere m.v.

Når bygningernes data flyttes op i IC-Meters Cloud, får boligafdelingen fuldt ejerskab og ret til at bruge sine data til vidt forskellige opgaver nu og i fremtiden. Udnyttelse af konceptets fulde potentiale forudsætter at kunderne nytænker deres processer (BPR) og arbejdsgange. Læs mere på www.ic-meter.com og www.exergi.dk

Klik for at se større version

Nu kan den almene boligsektor fordele varmeregnskab ved hjælp af IC-Meters

By | IC-Meter | No Comments

Ny lov giver boligforeninger mulighed for at fordele en ejendoms samlede varmeregnskab efter målt indeklima i den enkelte lejlighed. Ordningen betyder at lejerne betaler for det som de har indflydelse på, men ejendommen er ansvarlig for klimaskærm og tekniske installationer.

 

Realdania: Beboere med godt indeklima belønnes

Energiforum: Artikel om Dynamisk varmeregnskab

Kan fjerndiagnose og Big Data erstatte energikonsulentens energimærke-beregning?

By | IC-Meter | No Comments

Svaret kan I læse i vedlagte rapport som Høje Taastrup har ladet udarbejde.

Ressourceeffektiv energi-og indeklimamærkning

I et projekt for Høje Taastrup kommune er det automatisk beregnede energimærke  sammenholdt med den traditionelle energimærke beregning udført af en energikonsulent. Det er Høje Taastrup kommune der har hyret EXERGI til at analysere de to koncepter og resultatet er ret interessant.

Den omhandler kvaliteten i de automatisk genererede energirapporter baseret på fjernaflæste varmemålere, som IC-Meters Cloud-tjeneste leverer. Det er det koncept for fjernvarmeselskaber som vil servicere sine varmekunder og som har etableret fjernaflæsning.

Use IC-Meter to control ventilation and heating system

By | IC-Meter | No Comments

IC-NEWS: Use IC-Meter to control ventilation and heating system

IC-Meter introduces the free control-service ‘Control by Cloud’, where owners of IC-Meters can define and process their own criteria based on indoor climate measurement and local weather data. The aim is to improve and visualize control of heating and ventilation systems (BMS).

September 2016

There are three arguments for moving the control software from the technical devices to a Cloud-service.

First – IC-Meter’s Cloud-services has ’extra’ relevant information that BMS systems usually doesn’t have:

 • Indoor Climate data and user’s behavior documentations (‘Activity Index’ etc.) 
 • Local weather forecast 48 hours ahead, and 
 • Key Figures for the buildings characteristics regarding indoor climate, user behavior and energy

Second – IC-Meter and the buildings ‘Black Box’ introduce a concept where data is stored to improve control functions by learning from a buildings actual performance.

Third – Cloud services are more flexible and cheaper to run. CPU’s in technic boxes are expensive to install, maintain and upgrade and smart setup’s from day one are hard to change when the needs and possibilities for new control strategies appear. By moving the control-functions to a Cloud-solution, simple algorithms can be upgraded to advanced solutions without new hardware investments.

IC-Meter ‘Control by Cloud’ – based on Indoor and Outdoor data

With the new concept ‘Control by Cloud’ IC-Meter invites their users – and vendors of control software – to process their own code in the IC-Meter Cloud (with full respect for privacy regarding algorithms and data management).

Use your IC-Meter to control ventilation and heating systems

IC-Meters first launch is an ON/OFF control where the heating or ventilation system can be turned ON and OFF by Cloud – either via a Public API or a cable connected to the IC-Meter box. The IC-Meter user controls this manually or automatically by setting their own criteria for indoor and outdoor conditions in Box Settings.

Guide to Control set up – ON/OFF

 1. www.ic-meter.com / login with your username and password.
 2. Go to ‘Box Settings’ (Click the wheelsetting).
 3. Click ‘Advanced’ and ‘Control’.
 4. Activate ‘ON/OFF Control’, write Nickname and click ‘Save Settings’.
 5. Click ‘Back’ and return to normal IC-Meter view.
 1. IC-Meter view will now show a new tab ‘Control’ under which you will find ‘Criteria Settings’.
 1. Now define your own control criteria for indoor and outdoor climate and …

… see your actual control criteria:

How to get access to Control signals?

You can get control signals for ON/OFF online in three different ways:

 • IC-Meter cable 9022 – Cable from IC-Meter Box which delivers 5V (ON) or 0V (OFF) or connects or cuts an electric circuit powered by external supply
 • IC-Meter cable 9024 – Cable from IC-Meter Box which delivers 5V/0% by a female-USB port, to control 230V power strip – ‘Elspareskinne’ in Danish
 • Public API http://www.ic-meter.com/public-api/

Get more information on www.ic-meter.com or contact Göran Wilke, Mobile 21 20 55 58, gw@ic-meter.com.

Download PDF version of news letter

Download PDF

Indeklima skal analyseres af hjemmeboks

By | IC-Meter | No Comments

ENERGI | 20.06.16 | 09:35 – Katja Ottosson, Energiforum Danmark

Er det indre eller ydre påvirkninger i en bygning, der afgør kvaliteten af indeklimaet? Det skal en ny klimamåleenhed til kontorer og private hjem hjælpe med at afgøre.

2016 IC-Meter - Real life Sustainable Building - part

Et nyt måleapparat skal fortælle brugeren om de påvirkninger, der spiller ind på klimaet i en bygning. Resultaterne kan herefter aflæses på nettet, hvor informationer om husets indeklima og energi deles til den private bruger.

Dette er hovedtanken bag måleenheden IC-Meter, der blev udvalgt som et af dette års 10 Sustainable Build Innovation Challenge-vindere i sidste måned.

CEO i IC-Meter, Göran Wilke, der også er tidligere direktør i Elsparefonden, fortæller til magasinet Byggeri+Arkitektur, at det er et problem, at virkeligheden ikke altid matcher det energiforbrug, som kunden er blevet stillet i udsigt, når et hjem energirenoveres.

– Det er på høje tid, at byggebranchen er sit ansvar bevidst og forstår, at kunderne faktisk forventer at få det, som de har bestilt, siger han.

Boksen måler temperatur, fugt og som noget nyt også CO2. Herefter sammenlignes indeklimaet i bygningen med det lokale vejr udenfor, hvorefter der måles faktorer som bygningstæthed, hyppighed af udluftning, produktion af vanddamp og hvorvidt der er personer til stede.

 Bygningens eller brugerens påvirkning

Det lille måleapparat har til formål at vise resultatet af samspillet mellem bygningens klimaskærm og brugeradfærd.

Problemet med en energimåler er, ifølge IC-Meters egen beskrivelse, at den ikke fortæller, hvad der skyldes bygningen og hvad der skyldes brugsmønstre.

– Med avancerede algoritmer kan vi for eksempel påvise, hvorfor energiforbruget bliver for højt. Er det fordi, bygningen er dårligt isoleret, er det fordi, folk går meget i bad eller har det rigtig varmt. Vi adskiller disse faktorer fra hinanden med mulighed for at placere ansvar og betaling de rigtige steder, fortæller Göran Wilke blandt andet til Byggeri+Arkitektur.

Sustainable Build-konkurrencen udvælger i alt 10 vindere ud af 57 danske og internationale innovationer. Initiativet er et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center og har til formål at fremme vækst ved at styrke den danske byggebranches bæredygtige byggeri og innovative løsninger.