All Posts By

Webmaster

Samlet IKT-tilbud til ejendomsadministration: Synligt indeklima – kvalitetssikret drift

By | IC-Meter | No Comments

December 2017

Firmaet IC-Meter introducerer en ny indeklimamåler med batteridrift. Den nye boks, IC-Meter LoRa – Battery & USB, er udviklet til fast installation, typisk i større ejendomme med fokus på lave driftsomkostninger.

Dermed er grundlaget skabt for at tilbyde ejendomsadministration og boligselskaber ét samlet IKT-koncept for de mange indeklima- og energiopgaver.

Tilbudet består af en avanceret Cloud-tjeneste og professionelle indeklimamålere (temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj). Alle data tilhører kunden, som via åbne API’er kvit og frit kan udveksle data med egne og eksterne IT-systemer og CTS-anlæg

Anvendelsesområder

  • Automatisk udpegning og dokumentation af lejemål med indeklima-problemer
  • Behovsstyret ventilation ud fra indeklimamålinger og analyse af forbrugsmønstre
  • Fjerndiagnose af bygningers indeklima og energiforbrug, energimærkning, commissioning m.v.
  • Visualisering og betaling for servicen indeklima komfort (’Dynamisk varmeregnskab’)

Målerkoncept med automatisk dataopsamling

En IC-Meter boks måler temperatur, relativ fugt, CO2 samt støj med professionelle sensorer. Trådløs kommunikation gør konceptet uafhængigt af bygningens IT og konceptet fungerer som en ægte ’Plug ’n Play’-løsning World Wide.

’Big data’ analyser og ejerskab til egne data

Det unikke i IC-Meter konceptet er en Cloud-løsning med ’Big Data’-analyser, visualiseringer, rapporter samt mulighed for at styre varme og ventilationsanlæg – alt samlet i bygningens ’Black Box’. Konceptet baseres på åbne API’er og trækker på data fra bl.a. en global vejrtjeneste, kundernes varme-, vand- og elmålere m.v.

Når bygningernes data flyttes op i IC-Meters Cloud, får boligafdelingen fuldt ejerskab og ret til at bruge sine data til vidt forskellige opgaver nu og i fremtiden. Udnyttelse af konceptets fulde potentiale forudsætter at kunderne nytænker deres processer (BPR) og arbejdsgange. Læs mere på www.ic-meter.com og www.exergi.dk

Klik for at se større version

Nu kan den almene boligsektor fordele varmeregnskab ved hjælp af IC-Meters

By | IC-Meter | No Comments

Ny lov giver boligforeninger mulighed for at fordele en ejendoms samlede varmeregnskab efter målt indeklima i den enkelte lejlighed. Ordningen betyder at lejerne betaler for det som de har indflydelse på, men ejendommen er ansvarlig for klimaskærm og tekniske installationer.

 

Realdania: Beboere med godt indeklima belønnes

Energiforum: Artikel om Dynamisk varmeregnskab

Kan fjerndiagnose og Big Data erstatte energikonsulentens energimærke-beregning?

By | IC-Meter | No Comments

Svaret kan I læse i vedlagte rapport som Høje Taastrup har ladet udarbejde.

Ressourceeffektiv energi-og indeklimamærkning

I et projekt for Høje Taastrup kommune er det automatisk beregnede energimærke  sammenholdt med den traditionelle energimærke beregning udført af en energikonsulent. Det er Høje Taastrup kommune der har hyret EXERGI til at analysere de to koncepter og resultatet er ret interessant.

Den omhandler kvaliteten i de automatisk genererede energirapporter baseret på fjernaflæste varmemålere, som IC-Meters Cloud-tjeneste leverer. Det er det koncept for fjernvarmeselskaber som vil servicere sine varmekunder og som har etableret fjernaflæsning.